top of page

LU JIA ZUI (CHN-001) 6400 × 3600 pixels • 21.3 × 12 in • DPI 300 • JPG

ORIENTAL PEARL TOWER (CHN-002) 6750 × 4500 pixels • 22.5 × 15 in • DPI 300 • JPG

YU GARDEN (CHN-003) 6750 × 4500 pixels • 22.5 × 15 in • DPI 300 • JPG

WAIBAIDU BRIDGE (CHN-004) 6300 × 4200 pixels • 21 × 14 in • DPI 300 • JPG

SKYSCRAPERS IN LU JIA ZUI (CHN-005) 6300 × 4200 pixels • 21 × 14 in • DPI 300 • JPG

JIN MAO TOWER REFLECTION (CHN-020) 6850 × 4500 pixels • 23 × 15 in • DPI 300 • JPG

ORIENTAL PEARL TOWER (CHN-013) 6750 × 4500 pixels • 22.5 × 15 in • DPI 300 • JPG

1G8A5541

MODERN BUILDINGS IN LU JIA ZUI (CHN-014) 6750 × 4500 pixels • 22.5 × 15 in • DPI 300 • JPG

SHANGHAI CUSTOMS HOUSE (CHN-021) 6000 × 4000 pixels • 20 × 13.3 in • DPI 300 • JPG

ORIENTAL PEARL TOWER (CHN-008) 4500 × 6750 pixels • 15 × 22.5 in • DPI 300 • JPG

LU JIA ZUI NIGHT TIME (CHN-012) 6750 × 4500 pixels • 22.5 × 15 in • DPI 300 • JPG

YU GARDEN (CHN-023) 6750 × 4500 pixels • 22.5 × 15 in • DPI 300 • JPG

AERIAL VIEW OF RESIDENCES IN LU JIA ZUI (CHN-007) 5400 × 3600 pixels • 18 × 12 in • DPI 300 • JPG

ORIENTAL PEARL TOWER (CHN-010) 4200 × 6300 pixels • 14 × 21 in • DPI 300 • JPG

AERIAL VIEW OF RESIDENCES IN LU JIA ZUI (CHN-006) 6930 × 3900 pixels • 23.1 × 13 in • DPI 300 • JPG

SHANGHAI POSTAL MUSEUM (CHN-025) 6490 × 4200 pixels • 21.6 × 14 in • DPI 300 • JPG

MODERN BUILDING IN LU JIA ZUI (CHN-016) 4500 × 6750 pixels • 15 × 22.5 in • DPI 300 • JPG

1G8A5461

MODERN BUILDING IN LU JIA ZUI (CHN-015) 6750 × 4500 pixels • 22.5 × 15 in • DPI 300 • JPG

ORIENTAL PEARL TOWER (CHN-009) 4500 × 6750 pixels • 15 × 22.5 in • DPI 300 • JPG

SKYSCRAPERS IN LU ZIA ZUI (CHN-017) 6300 × 4200 pixels • 21 × 14 in • DPI 300 • JPG

LU JIA ZUI NIGHT TIME (CHN-032) 6930 × 3900 pixels • 23.1 × 13 in • DPI 300 • JPG

JIN MAO TOWER (CHN-019) 4500 × 6750 pixels • 15 × 22.5 in • DPI 300 • JPG

1G8A6281

WAIBAIDU BRIDGE (CHN-024) 5400 × 3600 pixels • 18 × 12 in • DPI 300 • JPG

LU ZIA ZUI (CHN-011) 6300 × 4200 pixels • 21 × 14 in • DPI 300 • JPG

SHANGHAI CUSTOMS HOUSE (CHN-022) 4800 × 7200 pixels • 16 × 24 in • DPI 300 • JPG

BRIDGE TOWER AND CABLES IN WUXI (CHN-029) 6720 × 4800 pixels • 22.4 × 16 in • DPI 300 • JPG

WAIBAIDU BRIDGE (CHN-018) 6750 × 4500 pixels • 22.5 × 15 in • DPI 300 • JPG

WUHU TRAIN STATION (CHN-030) 4500 × 6750 pixels • 15 × 22.5 in • DPI 300 • JPG

ARCHITECTURE OF SHANGHAI TOWER (CHN-031) 6750 × 4500 pixels • 22.5 × 15 in • DPI 300 • JPG

YU GARDEN (CHN-023) 6750 × 4500 pixels • 22.5 × 15 in • DPI 300 • JPG

WAIBAIDU BRIDGE OVER SUZHOU CREEK (CHN-026) 6750 × 4500 pixels • 22.5 × 15 in • DPI 300 • JPG

WUXI CITYSCAPE (CHN-028) 7460 × 4200 pixels • 35.5 × 14 in • DPI 300 • JPG

WUXI CITYSCAPE (CHN-027) 7460 × 4200 pixels • 24.8 × 14 in • DPI 300 • JPG

bottom of page